Comitete de lucru

Comitetele de lucru constituite la nivelul CAFR au, în principal, următoarele obiective:

•    Acordarea de asistență tehnică membrilor CAFR, aparatului executiv sau organelor de conducere ale CAFR, pentru diferite domenii de activitate;
•    Armonizarea legislației pentru diferite domenii de activitate, inclusiv în domeniul auditului financiar;
•    Elaborarea unor ghiduri și alte materiale utile auditorilor financiari.

Comitetele de lucru se pot înființa pe diferite domenii de activitate, pe termen determinat sau nedeterminat.

Cine poate face parte din Comitetele de lucru, constituite la nivelul CAFR

Comitetele de lucru sunt formate în principal din următoarele categorii de persoane:

•    Unul sau mai mulți membri ai Consiliului CAFR, auditori financiari de onoare, membri ai comitetului de excelență al CAFR sau conducerea executivă a CAFR;
•    Auditori financiari, membri CAFR, sau membri ai altor organisme profesionale din statele membre;
•    Stagiari în activitatea de audit financiar;
•    Cadre universitare din domeniul contabil, audit, fiscalitate, etc;
•    Alți profesioniști din domeniu, care nu au calitatea de auditor financiar;
•    Auditori financiari, stagiari sau ați profesioniști din domeniu propuși de reprezentanțele CAFR sau de firmele de audit membre CAFR, în funcție de domeniul de activitate al unui comitet de lucru;
•    Profesioniști din cadrul ministerelor sau ai altor instituții ori organizații care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului pentru care sunt propuși.

Criteriile pentru selecția și cooptarea unei persoane în cadrul unui comitet de lucru cuprind în principal următoarele:

•    Calificările profesionale deținute de persoana respectivă;
•    Apartenența la o firmă de audit membru CAFR sau la alte instituții și autorități naționale și internaționale din domeniu;
•    Reputația profesională a persoanei propuse pentru a face parte dintr-un comitet de lucru și/sau a firmei de audit care desemnează un reprezentant în cadrul unui comitet de lucru;
•    În cazul auditorilor financiari – Rezultatele obținute de auditorul financiar/firma de audit, în urma inspecțiilor de calitate derulate de către Departamentul de monitorizare, control și competență profesională din cadrul CAFR, respectiv să aibă calificativul A;
•    În cazul auditorilor financiari – să nu fi fost sancționați disciplinar de către CAFR;
•    Experiență profesională în domeniul pentru care se înființează un comitet de lucru;
•    Studiile sau materiale publicate în domeniul financiar – contabil sau în domeniul pentru care s-a constituit comitetul de lucru;
•    Rezultatele obținute la testul de acces la stagiu și examenul de competență profesională, organizate de către CAFR;
•    În cazul auditorilor financiari si stagiarilor – să fi îndeplinit toate obligațiile față de CAFR.
•    Să nu aibă sau să fi avut divergențe/litigii cu CAFR sau să fi adus atingere reputației și imaginii CAFR.

1.    Comitetul de lucru pentru aspecte privind aplicarea şi interpretarea codului etic ( Click aici pentru componenta )
2.    Comitetul de lucru pentru aspecte privind activitatea de audit şi aplicarea ISA ( Click aici pentru componenta )
3.    Comitetul de lucru pentru raportări financiare ( Click aici pentru componenta )
4.    Comitetul de lucru pentru Auditul entităților reglementate de BNR ( Click aici pentru componenta )
5.    Comitetul de lucru pentru Auditul entităților reglementate de ASF ( Click aici pentru componenta )
6.    Comitetul de lucru pentru auditul fondurilor europene ( Click aici pentru componenta )
7.    Comitetul de lucru pentru audit intern ( Click aici pentru componenta )
8.    Comitetul de lucru pentru diverse probleme întâmpinate în profesie ( Click aici pentru componenta )
9.    Comitetului de lucru pentru stagiari ( Click aici pentru componenta )
10.   Comitetul de lucru – prevenirea și combaterea spălării banilor ( Click aici pentru componenta )

Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă problemele întâlnite în practică la soluţionarea cărora fie aveţi rezerve, fie nu aveţi suficiente argumente, fie reglementările sunt contradictorii, fie implică un grad mare de risc.
Aşteptăm problemele/întrebările dvs. pe adresa Camerei (Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, Bucureşti, OP 5, CP 83) sau prin e-mail la adresa comitet@cafr.ro .

Materialele elaborate de către fiecare comitet de lucru sunt proprietatea CAFR și vor fi folosite și distribuite publicului numai cu acordul CAFR.

Răspunsurile formulate de către un comitet de lucru la diferite probleme profesionale ridicate de auditorii financiari membri CAFR nu sunt obligatorii pentru auditorii financiari, fiind considerate recomandări de bună practică. Răspunsurile formulate de un comitet de lucru vor fi comunicate auditorilor care au ridicat problemele respective și/sau vor fi postate pe site-ul/forum CAFR, după caz, neangajând răspunderea personală a membrilor comitetului de lucru sau a CAFR.

Procedura privind organizarea și funcționarea comitetelor de lucru