Ca și în auditul financiar, CAFR manifestă o atitudine de neutralitate față de evoluția economiei naționale, așa cum rezultă din comunicările sale, care prezintă informații financiare pe un ton echilibrat, fără a formula niciun fel de concluzii, subsumate principiilor de bază ale profesiei de auditor: etica, raționamentul și scepticismul profesional.

 

Subliniem faptul că, în calitate de organism profesional independent, Camera Auditorilor Financiari din România nu și-a propus și nu își va propune, prin comunicările sale, să emită niciun fel de opinii sau concluzii cu rezonanță politică, ci doar să ofere informații despre contextul economic în care auditorii financiari își desfășoară activitatea. Ne dezicem așadar de orice acțiuni menite să utilizeze în alte scopuri decât cele pur informative ale membrilor CAFR, informațiile difuzate de noi.

 

Având în vedere acțiunile recente ale unor jucători din piața economico-financiară care au ales să scoată din context o serie de informații cuprinse în informările Camerei și să prezinte denaturat intențiile care au stat la baza demersului nostru, vom suspenda acest gen de acțiuni, urmând să analizăm mai atent oportunitatea lor pe viitor. Facem precizarea că serviciul de elaborare a acestor informări economico-financiare este unul externalizat, Camera acționând cu bună credință în difuzarea materialului întocmit de furnizor, fără a interveni în conținutul acestuia.

 

Dezaprobăm orice practici de manipulare prin prezentarea denaturată și trunchiată a informațiilor financiare furnizate de CAFR, indiferent de natura intereselor (politice, profesionale, personale, etc.) care stau în spatele lor și dorim să îi asigurăm pe membrii Camerei și pe toți partenerii noștri interni că principalele obiective ale Camerei Auditorilor Financiari din România, în toate demersurile sale, sunt îmbunătățirea continuă a serviciilor pe care le oferă și asigurarea funcționării pieței de audit din România la cele mai ridicate standarde de calitate.

 

Cu aleasă considerație,

Echipa CAFR

Postat 16.11.2020