ANUNŢ IMPORTANT privind depunerea cererilor de cǎtre auditorii financiari care intenționeazǎ sǎ desfǎşoare activitǎți de audit la entitǎțile reglementate, autorizate şi supravegheate de ASF
La solicitarea Autoritǎții de Supraveghere Financiarǎ, vǎ informǎm asupra faptului cǎ în data de 31.10.2015 va expira termenul prevǎzut la art. 5, alin. (2) din Norma ASF  nr. 21/30.10.2014, pȃnǎ la care pot fi depuse cereri de cǎtre auditorii financiari care intenționeazǎ sǎ desfǎşoare activitǎți de audit la entitǎți reglementate, autorizate şi supravegheate de ASF.

Ulterior expirǎrii acestui termen, singurele persoane care vor putea efectua misiuni de audit la entitǎți reglementate, autorizate şi supravegheate de ASF sunt auditorii financiari care sunt aprobați/avizați de cǎtre ASF în aceastǎ calitate.

Mai multe detalii cu privire la condițiile pe care trebuie sǎ le îndepliniți si la documentele pe care trebuie sǎ le depuneți la ASF, gǎsiți în Norma ASF nr. 21 din 30.10.2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibilǎ pe site-ul ASF: http://www.asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-secundara-csa/norme-csa/399-2014/3284-norma-nr-21-2014-privind-activitatea-de-audit-financiar-la-entitatile-autorizate-reglementate-si-supravegheate-de-catre-asf