Publicație nouă: A apărut Manualul de Reglementări Internaționale de Control al Calității, audit, revizuire, Alte Servicii de Asigurare și Servicii Conexe” Ediția 2014
Camera  Auditorilor Financiari din România a tradus și revizuit Manualul de Reglementări Internaționale de Control al Calității, audit, revizuire, Alte Servicii de Asigurare și Servicii Conexe” Ediția 2014, într-un format care conține trei volume.

- Volumul I, cuprinde o Prefață la Reglementările Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, un Glosar de termeni, Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC), Standardele Internaţionale de Audit în vigoare (ISA) și Nota Internaţională privind Practica de Audit (IAPN);
- Volumul II, cuprinde un Cadru internațional pentru misiunile de asigurare, Standardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (ISRE), Standardele Internaţionale privind Misiunile de Asigurare (ISAE), Standardele Internaţionale privind Serviciile Conexe (ISRS), precum şi un standard revizuit, care nu este încă în vigoare: ISRE 3000 (Revizuit);
- Volumul III, cuprinde un Cadru pentru calitatea auditului - care descrie factorii ce contribuie la calitatea auditului, considerați din perspectiva firmei, a firmei de audit și din perspectivă națională și un Cadru internațional pentru misiunile de asigurare modificat, ce urmează a înlocui Cadrul existent din Volumul II, o dată cu intrarea în vigoare a noului standard ISAE 3000 (Revizuit).


      


       Textul publicat al Manualului IAASB reprezintă traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialelor publicate de către IFAC. Reglementările IAASB sunt preluate și adoptate ca atare de către Camera Auditorilor Financiari din România.


” Manualul de Reglementări Internaționale de Control al Calității, audit, revizuire, Alte Servicii de Asigurare și Servicii Conexe” Ediția 2014 este  disponibil spre vânzare la standurile Camerei Auditorilor Financiari din România de la:
- Sediul central, București, str. Sirenelor  nr. 67 – 69, sector 5
- Reprezentanța Regională Brașov - Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter 
- Reprezentanța Regională Cluj - Str. General Traian Moşoiu, nr. 46, Ap. 17
- Reprezentanța Regională Iași - Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 2 (clădirea IRSIDO SRL)
- Reprezentanța Regională Timișoara - Str. Piaţa Consiliul Europei, nr.1 (Cladirea ASIROM)

Preț:  95 lei