Seminar de instruire profesională pe teme de combatere a spălării banilor – 18 iulie 2016

Seminar de instruire profesională pe teme de combatere a spălării banilor – 18 iulie 2016

 

            Camera Auditorilor Financiari din România organizeazã împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor seminarul de instruire, din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entităţi raportoare privind pregătirea profesională continuă a specialiştilor implicaţi în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului dedicat auditorilor financiari, membri ai Camerei.

1) Seminarul va avea loc în data de 18 iulie 2016, în intervalul orar 0930 -1230, în Bucureşti, la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5, Sala de curs, etaj 1.

Lectori ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a  Spălării Banilor vor susţine prelegeri pe următoarele teme:

1.       Sorinel Ionuţ Gabor JITARIU, Şef Serviciu – Direcţia Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor – Prezentare privind  sistemul de luptă împotriva spălării banilor - Expunerea profesioniştilor la riscul de SB/FT;

2.      Mihaela DRĂGOIU, Director Direcţia Supraveghere şi Control - Cunoaşterea clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control;

3.      Laura Cojocaru GALER, Şef Compartiment Sancţiuni Internaţionale şi Finanţarea Terorismului - Direcţia Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale - Aplicarea regimului sancţiunilor internaţionale.

 În  cadrul programului va fi o secţiune dedicată întrebărilor şi răspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezultă din prezentările expuse de către lectorii Oficiului sau din experienţa auditorilor financiari.

2)  Lista participanţilor înscrişi (postata 13 iulie 2016)

 

NU se mai primesc înscrieri, va multumim pentru intelegere.