Examenul de acreditare a auditorilor financiari de catre Federatia Romana de Fotbal pentru misiuni de audit la cluburile de fotbal

În atenţia auditorilor financiari, persoane juridice, care doresc să fie acreditați de FRF pentru misiuni de audit financiar la cluburile de fotbal


În vederea acreditării de către FRF a persoanelor juridice – auditori financiari – membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, rugăm firmele de audit interesate să transmită pe adresa de e-mail licente@frf.ro numele persoanei(lor) desemnate să conducă misiuni de audit, datele de contact ale acesteia/acestora şi carnetul de auditor vizat la zi. Precizăm că persoana(le) desemnate vor susține examenul de acreditare la sediul FRF, la data stabilită în Caietul de sarcini. (Click aici).

Firmele de audit care doresc să fie acreditate pentru misiuni de audit financiar la cluburile de fotbal, trebuie să transmită documentaţia întocmită conform Caietului de sarcini postat pe site-ul nostru: www.frf.ro Documente-Licențiere/FPF, la adresa de e-mail licente@frf.ro.

Menţionăm că, pentru a fi înscrişi în Tabelul auditorilor financiari acreditaţi de FRF, auditorii (maximum două persoane din partea fiecărei firme) trebuie să promoveze examenul de cunoştinţe din Regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor și de fair play financiar, ediţia 2015 (în continuare Regulamentul). Testul va fi de tip grilă, cu 32 de întrebări. Pentru a promova examenul vor fi necesare răspunsuri corecte la 75% din întrebări, respectiv 24 de răspunsuri corecte.

Calendarul activităţilor pentru acreditarea auditorilor financiari este următorul:
- înscrierea firmelor de audit şi transmiterea datelor solicitate Termen: 24 octombrie 2016, ora 24:00;
- acceptarea de către FRF a solicitării de înscriere a firmei şi a persoanei(lor) desemnate să susţină examenul. Mesajul va fi transmis pe e-mail. Termen: 31 octombrie 2016, ora 24:00;
- susţinerea examenului, la sediul FRF, de către reprezentanţii fiecărei firme acceptate să intre în procedura de acreditare. Termen: 24 noiembrie 2016, ora 12:00.

Notă: Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2016 va fi aprobat de Comitetul Executiv al FRF, până la data de 31 octombrie 2016, urmând să fie postat imediat pe site-ul FRF www.frf.ro.
Regulamentul în vigoare, existent pe site-ul FRF, este o sursă de bibliografie foarte importantă pentru susținerea examenului în vederea acreditării auditorilor financiari, întrucât nu vor fi foarte multe modificări în noul regulament.
Caietul de sarcini și Regulamentul în vigoare pot fi accesate pe site-ul FRF la rubrica Documente-Licențiere/FPF.
Criteriile de preselecție a firmelor de audit care au prezentat datele solicitate conform Caietului de sarcini
Conform cerințelor prezentate în Anexa III a Regulamentului, FRF trebuie să se asigure că auditorul este independent, în conformitate cu Codul etic al profesioniştilor contabili emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) și competent profesional pentru a îndeplini misiuni de audit la cluburile de fotbal.

În acest sens, pentru preselectarea firmelor de audit care doresc să fie acreditate de FRF auditori financiari la cluburile de fotbal, următoarele criterii sunt considerate relevante pentru a se asigura independența auditorilor:
1. Controlul de calitate CAFR:
- Ultimul calificativ A sau B
2. Volumul de activitate:
- Cifra de afaceri 2015 > 200.000 lei
şi
- Cifra de afaceri pe 6 luni din 2016 > 100.000 lei
3. Experiența profesională:
- Auditorul financiar coordonator - minim 3 ani experiența în audit financiar;
- Experiența relevantă cu privire la auditarea situațiilor financiare întocmite conform OMFP 1802/2014.
4. Salariați/colaboratori:
- Cel puțin 2 salariați (în afara auditorului coordonator) cu carte de muncă sau colaboratori

București, 07 septembrie 2016
Viorel Duru
Manager licențiere