Anunt privind scoaterea la concurs a unui post vacant de Referent cu atribuții de traducător în cadrul CAFR

Camera Auditorilor Financiari din România, organizație profesională de utilitate publică, fără scop lucrativ, care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România, cu sediul în București, str. Sirenelor, nr.67-69, Sector 5, organizează selecție de personal în vederea ocupării unui post vacant de

Referent cu atributii de traducator – Departament Marketing, Comunicare și Relatii Internaționale

Responsabilități:

 •   Elaborează materiale informative referitoare la organismele internaţionale ale profesiei contabile şi la organizaţiile de profil din alte ţări, sistematizează informaţiile despre acestea şi urmăreşte actualizarea lor permanentă;
 •  Îndeplineşte activităţi de natură organizatorică necesare participării reprezentanţilor Camerei la acţiuni interne şi internaţionale;
 •  Este traducător şi interpret pentru membrii Consiliului şi Biroului Permanent al Camerei, în cadrul întâlnirilor bilaterale şi internaționale la care participă;
 •  Colectează informaţii referitoare la activitatea Camerei de la celelalte structuri interne ale acesteia, asigură şi traducerea datelor şi completarea chestionarelor primite de Cameră de la organizaţiile internaţionale, europene şi regionale;
 •  Elaborează informări referitoare la reuniunile de interes din domeniul auditului financiar şi le prezintă şefului ierarhic spre a fi aduse la cunoştinţă organelor de conducere ale Camerei;
 •  Urmărește obţinerea informaţiilor necesare şi completează în termen formularele de participare a membrilor Biroului Permanent şi Consiliului Superior la reuniunile internaţionale, europene şi regionale de interes pentru activitatea de audit financiar;
 •  Elaborează documentele necesare bunei derulări a relaţiilor dintre Cameră şi organizaţiile europene şi internaţionale, pe care le prezintă şefului ierarhic spre a fi agreate în vederea transmiterii lor;
 •  Traduce/revizuieste proiectul protocoalelor de schimb de informaţii şi cele privind relaţiile interinstituţionale ale Camerei, colaborând în acest sens cu celelalte structuri interne implicate şi le prezintă şefului ierarhic spre a fi aprobate în vederea semnării şi trimiterii lor;
 •  Elaborează mesajele Camerei adecvate diferitelor evenimente la care participă sau în care este implicată şi le prezintă şefului ierarhic spre a fi aprobate în vederea semnării şi trimiterii lor;
 •  Traduce în limba română materiale de interes pentru C.A.F.R., provenite de la organismele internaționale sau alte lucrări necesare;
 •  Traduce în limba engleză și franceză materiale primite din cadrul C.A.F.R., în vederea expedierii lor către organismele internaţionale sau alte părţi de interes din străinătate;
 •  Asigură revizia/verificarea traducerilor în/din limba engleză și franceză a materialelor primite din cadrul C.A.F.R., în vederea expedierii lor către organismele internaţionale sau alte părţi de interes din țară și străinătate;
 •  Colaborează cu alte departamente la organizarea de evenimente ştiinţifice, simpozioane, sesiuni de comunicare sau orice alt eveniment de promovare a profesiei de auditor financiar din România
Cerințe:
 • Studii superioare;
 • Experiență ca traducator de minim 2 ani;
 • Cunoașterea fluentă a limbii engleze si franceze (scris/vorbit/citit);
 • Foarte bune cunoştinţe de operare calculator (MS Office, Internet Explorer);
 • Capacitate de organizare;
 • Seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în condiţii de stres;
 • Abilităţi de comunicare necesare lucrului cu publicul;
 • Capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor;
 • Reprezintă avantaj experiența în colaborarea cu organisme profesionale din domeniul economico-financiar.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul si scrisoarea de intentie pe adresa de email „recrutare@cafr.ro”, pana la data de 15.05.2017, mentionand in subiectul mesajului numele si pozitia pentru care isi depune candidatura.

Pentru etapa urmatoare a procesului de recrutare vor fi selectate si contactate doar persoanele considerate eligibile pentru postul pentru care si-au depus candidatura.

Calendarul procesului de recrutare este urmatorul:

Nr.crt.

Activitate

Perioada

1

Publicarea anunțului

05.05.2017

2

Primirea CV-urilor pe email si selectarea candidatilor

05.05.2017 - 20.05.2017

3

Susținerea testului si a interviurilor

10.05.2017 - 25.05.2017

4

Comunicarea persoanei selectate si intocmirea formalitatilor de angajare

25.02.2017 - 31.05.2017