Anunt privind scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert in gestiune economica in cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România
Camera Auditorilor Financiari din România, organizație profesională de utilitate publică, fără scop lucrativ, care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România, cu sediul în București, str. Sirenelor, nr. 67-69, Sector 5, organizează selecție de personal în vederea ocupării unui post vacant de

    Expert in gestiune economica in cadrul Biroului Metodologie si Reglementari

Responsabilități:
   - Asigură consultanță membrilor Camerei privind activitatea de audit financiar şi alte activități desfășurate de aceștia, în condițiile legii;
    - Organizează activitatea de documentare, informare şi asistență profesională pentru membrii Camerei;
    - Analizează proiectele de norme şi reglementări elaborate la nivelul Camerei sau propune astfel de proiecte;
   - Participă la elaborarea reglementărilor aplicabile în activitatea specifică a BMR, cu asigurarea conformității acestora cu normele şi reglementările în domeniu, pe care le înaintează directorului executiv, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Camerei;
    - Elaborează metodologii/proceduri specifice anumitor activități ale CAFR
   - Întocmește sau colaborează cu alte departamente din cadrul CAFR pentru întocmirea protocoalelor încheiate sau a materialelor transmise de Cameră instituțiilor și organismelor profesionale, cu care aceasta colaborează;
    - Propune directorului executiv amendarea reglementărilor emise de CAFR, în vederea corelării acestora între ele și cu legislația aplicabilă.

Cerințe:
    - Studii superioare economice – contabilitate, audit sau finanțe;
    - Studii post universitare de specialitate în domeniul contabilității și auditului – de preferat;
    - Cunoştinţe de limbă engleză;
    - Cunoştinţe de operare calculator (MS Office, Internet Explorer, utilizare baze de date );
    - Capacitate de organizare;
    - Seriozitate;
    - Capacitate de a lucra în condiţii de stres;
    - Abilităţi de comunicare
    - Capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor;                   
    - Capacitatea de a comunica eficient atât verbal, cât şi în scris;
    - Capacitatea de a lua decizii în situaţii critice.


Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul si scrisoarea de intentie pe adresa de email „recrutare@cafr.ro”, pana la data de 12.01.2018, mentionand in subiectul mesajului numele si pozitia pentru care isi depune candidatura.
Pentru etapa urmatoare a procesului de recrutare vor fi selectate si contactate doar persoanele considerate eligibile pentru postul pentru care si-au depus candidatura.