Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR, publicat în data de 31.01.2018 – spre transparență decizională

În data de 31.01.2018 a fost publicat pe site-ul Camerei, spre transparență decizională, proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR (ROF).

Modificarea actualului ROF, aprobat prin HG 433/2011, se impune urmare prevederilor art. 88 alin. (4)  din Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normativ, potrivit căruia Regulamentul Camerei se adoptă în termen de un an de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Totodată, conform art. 5 alin. 4, lit. a din OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR se aprobă prin hotărâre a Conferinței membrilor Camerei, cu avizul prealabil al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

Astfel, conform prevederilor legale sus invocate, actualul ROF al CAFR se va abroga și până la data de 15 iulie 2018 trebuie adoptat noul Regulament de organizare și funcționare. Având în vedere că, aprobarea acestuia se face de către Conferința CAFR, se impune ca noul Regulament să fie finalizat până la organizarea Conferinței CAFR din anul 2018.

Eventualele observații și propuneri, pe text, pot fi transmise până la data de 15.02.2018, electronic, la adresa de e-mail: comitet@cafr.ro, sau prin poștă sau fax: +4031.433.59.40.

Proiectul normativ poate fi analizat accesând următorul link (click aici)