Precizări privind înscrierea la testul de acces la stagiu Februarie 2018
13.02.2018

Potrivit Legii 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, intrată în vigoare la data de 15 iulie 2017 au fost modificate condițiile pentru accesul la stagiu. Astfel, conform articolul 11 aliniat (6) din Legea 162/2017, „Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt licențiate ale unei instituții de învățământ superior. Diploma obținută la absolvirea instituției de învățământ superior trebuie să fie recunoscută/echivalată de către Ministerul Educației Naționale;
b) au promovat testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu;
c) au o bună reputație conform art. 5.

Pe cale de consecință CAFR precizează faptul că se pot înscrie la testul de acces la stagiu organizat în data de 24.02.2018 persoanele care îndeplinesc cerințele prevăzute prin Legea 162/2017.
Subliniem faptul că, toate celelalte prevederi cuprinse în Regulile de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 171/2010,  rămân valabile, cu excepția condițiilor privind înscrierea la test (art.2).