HOTĂRÂREA NR.20 din 13 MARTIE 2019

privind aprobarea Listei finale a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România cu drept de vot la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 13 aprilie 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRAREA NR. 18 din 22 FEBRUARIE 2019

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 8 din 22 FEBRUARIE 2019

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Finaciari din România organizată în data de 13 aplilie 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 7 din 22 FEBRUARIE 2019

privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRAREA NR. 100 din 19 DECEMBRIE 2018

privind încetarea valabilității Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori și a Listei auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRAREA NR.99 din 19 DECEMBRIE 2018

privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRAREA NR. 98 din 19 DECEMBRIE 2018

privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 86 din 25 OCTOMBRIE 2018

pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRAREA NR. 84 din 23 OCTOMBRIE 2018

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 83 din 23 OCTOMBRIE 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoanelor fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRAREA NR. 82 din 23 OCTOMBRIE 2018

pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 74 din 7 SEPTEMBRIE 2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRAREA NR. 70 din 6 AUGUST 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR. 67 din 26 IULIE 2018

pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 61 din 26 IULIE 2018

privind adoptarea traducerii și revizuirii Standardului internațional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 60 din 19 IULIE 2018

pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar, altul decat cel statutar, si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR.111 din 6 DECEMBRIE 2017

privind adoptarea integrala a Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017)

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotararea nr. 106 din 8 NOIEMBRIE 2017

pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 212/2011, si derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala, aprobat prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 60/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 95 din 29 SEPTEMBRIE 2017

privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din Romania in Consiliul superior al Autoritatii  pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 86 din 28 SEPTEMBRIE 2017

privind alegerea președintelui Camerei Auditorilor Financiari din România și alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA Conferinței nr. 3 din 23 SEPTEMBRIE 2017

cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi  Comisiei de auditori statutari  a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 28 din aprilie 2017

privind acordarea unor derogări de la aplicarea dispozițiilor art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 11 din 23 februarie 2017

pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calității de membru, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea auditorilor  financiari, persoane fizice, și autorizarea, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea  auditorilor  financiari persoanelor juridice,  în și din Registrul public al auditorilor financiari, publicata in Monitorul Oficial nr.301 / 27.04.2017

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 7 din 17 februarie 2017

privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată in anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 2 din 13 ianuarie 2017

privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016.

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 1 din 13 ianuarie 2017

privind respectarea de către auditorii financiari a cerințelor de pregătire profesională continuă, conform normelor și reglementărilor din domeniu, aferentă anului 2016

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 122 din 23 decembrie 2016

cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017  auditorilor financiari care îndeplinesc cerințele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România  și care au depusă Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 121 din 23 decembrie 2016

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 117 din 2016

privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană și au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în Rmânia

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 115 din 20 decembrie 2016

privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia 2015, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 114 din 20 decembrie 2016

privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, ediţia 2015, tradus de Camera Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 103 din 28 noiembrie 2016

Privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacțiilor suspecte de spalare a banilor și de finanțare a terorismului

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 49 din 11 iulie 2016

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 39 din 11 iulie 2016

pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA nr. 25 din 18 martie 2016

pentru aprobarea Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA nr. 18 din 10 martie 2016

pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA nr. 13 din 23 februarie 2016

privind organizarea Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania in anul 2016.

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA nr. 03 din 5 februarie 2016

pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania organizata in anul 2016

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA nr. 82 din 30 decembrie 2015

privind adoptarea Standardelor Internaționale de Control al Calitatii , Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare si Servicii Conexe , emise de Federatia Internationala a Contabililor , traduse si revizuite

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA nr. 81 din 30 decembrie 2015

pentru modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 74 din 18 decembrie 2014 pentru aprobarea formularelor pentru raportarea anuala a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotararea nr. 78 din 21.12.2015

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 68 din 21 decembrie 2015

pentru aprobarea Normelor privind instituirea de catre auditorii financiari a masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 58 din 23 noiembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.72/2006 privind periodicitatea desfasurarii congreselor profesiei de auditor financiar din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr.56 din 02 noiembrie 2015

pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internationale de audit intern

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 51 din 07 septembrie 2015

privind modalitatea de adoptare a hotararilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 34 din 19 iunie 2015

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr.1 din 28 martie 2015

cu privire la aprobarea materialelor prezentate in cadrul Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 22 din 19 martie 2015

privind adoptarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania de traducere a standardelor pblicate de catre Federatia Internationala a Contabililor

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 12 din 19 martie 2015

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR. 11 din 19 februarie 2015

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.09 din 3 februarie 2015

Privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţaordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.74 din 18 decembrie 2014

Pentru aprobarea formularelor de raport anual

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 62 din 11 decembrie 2014

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.61 din 11 decembrie 2014

Pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.60 din 11 decembrie 2014

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesionala

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr.50 din 02 octombrie 2014

pentru aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, numirea Președintelui de onoare al Camerei, a Comitetului de excelență și acordarea titlului ”auditor financiar de onoare”

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.44 din 26 iunie 2014

Privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.35 din 24 aprilie 2014

Privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.22 din 24 aprilie 2014

Privind stabilirea zilei pentru întrunirea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 21 din 24 aprilie 2014

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romani

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.15 din 21 februarie 2014

Pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.07 din 21 februarie 2014

Privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.06 din 21 februarie 2014

Privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 02 din 27 septembrie 2014

Cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 01 din 27 septembrie 2014

cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.61 din 12 decembrie 2013

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.53 din 12 decembrie 2013

Privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.48 din 27 noiembrie 2013

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 20 noiembrie 2013

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 septembrie 2013

Pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr.30 BIS din 26 iunie 2013

Pentru extinderea ariei teritoriale a Reprezentanței regionale Iași

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 iunie 2013

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2013

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.22 din 23 mai 2013

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 aprilie 2013

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 13 din 21 martie 2013

privind adoptarea Standardelor Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 5 din 4 februarie 2013

pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii in domeniul financiar-contabil si a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului stiintific de doctor obtinut in domeniul "contabilitate

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.52 din 22 noiembrie 2012

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂRE nr. 35 din 19 septembrie 2012

Pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 265/2011

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARAREA NR.20 din 28 iunie 2012

Privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 7 iunie 2012

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr.19 din 28 iunie 2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 18 din 28 Iunie 2012

pentru modificarea şi completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 266 din 15 decembrie 2011

privind aprobarea Procedurilor pentru înscrierea la Camera Auditorilor Financiari din România  a stagiarilor care desfăşoară stagiul la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit protocolului încheiat între Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Camera Auditorilor Financiari din România

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 265 din 15 Decembrie 2011

pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 264 din 15 Decembrie 2011

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 25 noiembrie 2011

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 243 din 25 august 2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene şi din terţe ţări

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE nr. 234 din 15 iunie 2011

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alt stat membru al UE și au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 iunie 2011Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 231 din 15 iunie 2011

pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 212 din 27 aprilie 2011

pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA Nr. 211 din 27 aprilie 2011

privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi
care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 206 din 23 februarie 2011

Pentru aprobarea Procedurilor de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotarârea nr.204 din 23 februarie 2011

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene

 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA Nr. 171 din 25 August 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 16 Septembrie 2010
 
Privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar
 

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 166 din 24 iunie 2010

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 164 din 24 Iunie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 16 Noiembrie 2010 
 
pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene şi din terţe ţări
 

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 158 din 23 februarie 2010

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 155/2010 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA Nr. 155 din 15 Ianuarie 2010

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 22 Ianuarie 2010
 
privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
 

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 148 din 31 august 2009

pentru aprobarea înfiinţării Consiliului de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI)

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂRE Nr. 144 din 23 Iunie 2009

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 8 Iulie 2009
 
privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat


 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂRE Nr. 134 din 25 Noiembrie 2008

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 16 Decembrie 2008
 
privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat


 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂRE Nr. 129 din 29 Iulie 2008

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 19 Septembrie 2008
 
privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA nr. 125 din 17 iunie 2008

Regulament privind stabilirea răspunderii disciplinare a auditorilor financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 101 din 28 noiembrie 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 23 Noiembrie 2008
 
privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂREA NR. 91 din 26 iunie 2007

privind aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism de către auditorii financiari

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 90 din 26 Iunie 2007

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 27 Iulie 2007
 
privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat


 

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 74 din 4 decembrie 2006

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 72 din 20 septembrie 2006

privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 67 din 12 Iulie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 12 Iulie 2006 
 
privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 65 din 06 iunie 2006

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 7 Iulie 2006
 
pentru aprobarea noii organigrame a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România
 


 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTĂRÂRE nr. 54 din 14 decembrie 2005

privind acordarea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 53 din 26 Octombrie 2005

privind Ziua naţională a auditorului financiar din România

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 51 din 27 Iulie 2005

privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 45 din 23 martie 2005

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 21 Aprilie 2005
 
pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional
 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 35 din 30 noiembrie 2004

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 31 Decembrie 2004
 
privind înfiinţarea Departamentului de audit intern


 

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 29 din 21 iulie 2004

privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 27BIS din 23 iunie 2004

privind acordarea calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărâre nr. 26 din 17 Decembrie 2003

privind aprobarea calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat, în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 25 din 29 octombrie 2003

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 11 Noiembrie 2003 
 
privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 23 din 23 iulie 2003

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 5 August 2003 
 
privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 21 din 21 Aprilie 2003

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 26 Mai 2003 
 
privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
 

Descarcadocumentul corespunzator.

HOTARARE Nr. 18 din 11 Decembrie 2002

Emitent : Consiliul CAFR
Publicat in Monitorul Oficial din 14 Februarie 2003 
 
privind aprobarea acordării calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
 

Descarcadocumentul corespunzator.

Hotărârea nr. 16 din 25 Septembrie 2002

privind acordarea calităţii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Descarcadocumentul corespunzator.