.
Conform Protocolului de colaborare privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE), după obtinerea certificatului de absolvire a cursului obligatoriu si a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene, auditorii financiari se vor inscrie in Lista care va fi transmisa de catre CAFR la MFE, depunand documentele specificate mai jos. Astfel, Certificatele vor deveni operationale doar din momentul inscrierii auditorilor in aceasta lista.

1. Documente de inscriere:

a) pentru persoane fizice:

 • Cerere pentru inscrierea in lista auditorilor financiari, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene (click aici)
 • Certificat de absolvire a cursurilor obligatorii pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene obtinut in urma promovarii testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene, copie certificata de reprezentantii CAFR ca fiind conforma cu originalul; 
 • Act de identitate, copie;
 • Carnet de auditor financiar vizat pe anul 2013, copie;
 • Polita de asigurare de raspundere civila profesionala valabila, copie;
 • Curriculum vitae, datat si semnat, cu prezentarea experientei profesionale;
 • Declaratie pe proprie raspundere (descarca aici), sub semnatura olografa, ca indeplineste conditiile de independenta stabilite prin reglementarile CAFR.

b) Pentru persoane juridice:
 • Cerere pentru inscrierea in lista auditorilor financiari, care pot audita proiecte finantate din fonduri europene (click aici)
 • Certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, copie; 
 • Autorizatie de functionare emisa de CAFR, copie;
 • Lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, actionari, asociati sau administratori;
 • Polita de asigurare de raspundere civila profesionala valabila si Anexa la Polita care contine auditorii financiari care lucreaza in numele firmei, copie;
 • Documentatia prevazuta la lit. a) pentru auditorii financiari, persoane fizice care pot efectua, in numele persoanei juridice, auditul financiar al fondurilor europene, coordonate si gestionate de MFE.

2. Detalii depunere documente:
Va rugam sa depuneti documentele mentionate, personal, prin delegat sau prin posta, la Departamentul de Servicii pentru Membri al CAFR, din Bucuresti, str. Sirenelor, nr. 67-69, sector 5.