Practici de Audit nr. 3(11)/2014

Sumar

 

 

Editorial

Semnificațiile unui bilanț - prof. univ. dr. Horia Neamţu

 

Interviu

• În dialog cu Jósef Król, preşedintele Camerei Naționale a Auditorilor Statutari din Polonia: Cea mai importantă provocare - nevoia de a consolida, în percepția publică, rolul auditorului în promovarea guvernanței economice a acestei țări.

 

Idei, sugestii, experienţe

Auditarea fondurilor europene - comparaţii între ISRS 4400 şi ISA 805 – Mirela Şerban, R&M Audit

Demersuri operaționale pentru conformitatea obligațiilor fiscale – Tatiana Dănescu, Mihaela Prozan, auditori financiari

Aspecte practice privind testarea elementelor specifice în cadrul auditului situațiilor financiareClemente Kiss, KPMG

Auditarea creanțelor/debitorilor - studiu de cazAna Dincă, Alina Galetan, Alexandru Stelea, SC Audit One SRL -Moore Stephens Ltd

 

Provocări şi tendinţe internaţionale

Raport ACCA: Investitorii doresc schimbarea perspectivei corporative

Capitalul natural devine o preocupare semnificativă a companiilor

Frauda - o ameninţare permanentă pentru proprietarii companiilor şi pentru angajatori – Adriana Spiridon, CAFR

 

Juridic

O nouă structură de investigație și disciplină în domeniul auditului statutarDaniela Ştefănuţ, CAFR

Întrebări şi răspunsuri pe teme profesionale  Daniela Ştefănuţ, CAFR