A.S.F.
I. Protocol de Colaborare CAFR - ASF

II. Actul aditional nr. 1/26.03.2015 la Protocolul de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Autoritatea de Supraveghere Fianciară

III. Condiţii privind aprobarea /avizarea auditorilor financiari care îşi manifestă intenţia de a audita entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F.

IV. Ȋn temeiul art. 9, alin. (2) din Norma 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entitǎțile autorizate, reglementate şi supravegheate de cǎtre ASF, vǎ comunicǎm faptul cǎ lista auditorilor financiari avizați pentru a desfǎşura activitǎți de audit financiar la entitǎțile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarǎ- Sectorul Instrumente şi Investiții Financiare a fost publicatǎ , în data de 26.11.2015, pe site-ul ASF la secțiunea “Supraveghere” subsecțiunea “Piațǎ de capital- Auditori Financiari”: (click aici)

V. Protocol de colaborare în domeniul educației financiare