Raportul anual de activitate al CMCCCP

Conform art. 65 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 60/19.07.2018:

·         În baza constatărilor din Notele de inspecție sau Notele de constatare ȋncheiate în decursul unui an calendaristic în urma efectuării revizuirilor pentru asigurarea calității, CMCCCP întocmeşte un raport anual de activitate, în cuprinsul căruia prezintă rezultatele globale ale sistemului de asigurare a calităţii implementat de CAFR, prin ștergerea informațiilor referitoare la identificarea auditorilor financiari inspectaţi sau cele referitoare la clienţii acestora.

·        Raportul ȋntocmit conform se prezintă Consiliului Camerei și se supune aprobării acestuia;

·        Raportul anual al Camerei privind revizuirea pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decat cel statutar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari se publică pe pagina de internet a CAFR.


Raport anual 2018 - pentru vizualizare click aici.