Practici de Audit nr. 2(14)/2015

 

Sumar

 

  

Reportaj

            · Conferința anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Interviu

· În dialog cu Elena Doina Dascălu, vicepreşedinte al Curţii de Conturi a României – O instituţie independentă, puternic implicată în asigurarea respectării legalităţii în utilizarea banului public

 

Pregătire profesională

· Noua reglementare contabilă - o provocare şi pentru auditoriMirela Păunescu, auditor financiar, ACCA

 

Idei, sugestii, experienţe

· Auditul stocurilor şi producţia în curs - aplicație practică Mihai Grigore, auditor financiar

· Auditarea datoriilor / creditorilor - aplicaţie practicăAna Dincă, Alexandru Stelea, Audit One

· Diferențe conceptuale între viitorul IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții” și actualul IAS 18 „Venituri” Monica Ştefan, FCCA, Alexandra Mutulescu, ACCA