Practici de Audit nr. 4 (16)/2015

Sumar

 

 

Reportaj

· Al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din Romania - Provocările profesiei de auditor financiar – acţiuni pentru implementarea reglementărilor Uniunii Europene

 

Idei, sugestii, experienţe

· Auditul principiului continuității activității și concluzii în raportul de auditMonica Ştefan, Alexandra Mutulescu, Soter & Partners

· Documentarea aserţiunilor aferente situaţiilor financiare. Secţiunea M – Aspecte legale şi statutare, capital propriu şi rezerve – aplicaţie practică Mihai Grigore, auditor financiar

· Ierarhia valorii juste şi abordările în evaluare Filip Stoica, Elf Expert

· Aspecte contabile şi fiscale privind reducerile comerciale şi reducerile financiare Ioan Minda, auditor financiar, Alin Dumitrescu, auditor financiar

 

Provocări şi tendinţe internaţionale

· Auditul comun – ce este și cum se aplică. Învățăminte din experiența FranțeiVasile Andrian, Mazars România

· Explorarea asigurării cu privire la raportarea integrată și alte evoluții noi în raportarea externăAdriana Spiridon