Practici de Audit nr. 1(17)/2016

Sumar

 

 

Editorial

· Despre credibilitate și limitele răspunderiiMirela Păunescu, vicepreședinte al Consiliului CAFR

 

Reportaj

· Conferința cu tema „Întărirea credibilităţii situaţiilor financiare”

 

Idei, sugestii, experienţe

· Evaluarea riscurilor și a controlului intern în auditul financiar versus auditul intern – Mihai Grigore, auditor financiar, Corina Listoschi, auditor financiar

· Rolul atitudinii auditorului financiar în realizarea misiunilor – Horia Cristea, Ovidiu Bunget, Alin Dumitrescu, Universitatea de Vest din Timișoara

· Particularități ale responsabililor pentru organizarea activității de audit intern în cadrul entităților economice Mircea Poenaru, auditor financiar

· Tranzacțiile cu părți afiliate și implicații în procedurile de auditMonica Ştefan, Alexandra Mutulescu, Soter & Partners

· Asigurare prin testarea controalelor. Exemplificări din ciclul de venituri ­– Silviu Manolescu, BDO Romania

· Considerații privind relația dintre auditul intern și auditul sistemelor informatice – Diana Vasilescu, auditor financiar