Practici de Audit nr. 2(18)/2016

Reportaj

  • Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România

Interviu

  • În dialog cu Martin Manuzi – Director regional pentru Europa al ICAEW – Forumul strategic al profesiei contabile

Idei, sugestii, experienţe

  • Creşterea valorii auditului prin dezvoltarea şi detalierea raportului de auditŞerban Toader, KPMG România şi Republica Moldova
  • Noi reglementări în privinţa spălării banilor şi implicaţii asupra auditului financiarMarina Oprea, auditor financiar, Claudia Florea, auditor financiar
  • Transparenţa fiscală – perspectiva europeană versus OCDERamona Lupoi (Jurubiţă), ASE Bucureşti
  • Deducerea taxei pe valoarea adăugată în cazul persoanelor impozabile cu regim mixtCristina Dumitrache, GSR Accounting Expertise SRL, Carmen Nicoleta Voinea, Colegiul Tehnic „Constantin Istrati”, Câmpina

Pregătire profesională

  • IFRS 16 Leasing – perspective inovatoare privind contabilitatea contractelor de leasing Alexandra Mutulescu, ACCA

Provocări și tendinţe internaţionale

  • Aspiraţii europene ale profesiei de audit din Republica Moldova: situaţia curentă a procesului de armonizare şi transpunere a Directivelor europeneMarina Şelaru, ACAP Republica Moldova, Antonia Şchendra, ACAP Republica Moldova