Practici de Audit nr. 3 (19)/2016

Editorial

  • Viitorul auditorilor financiari în era globalizării – prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedinte de onoare al CAFR 

Idei, sugestii, experienţe

  • Aspecte moderne privind racordarea activităţii de audit financiar din Republica Moldova la bunele practici internaţionaleLilia Grigoroi, Anatolie Iachimovschi, Academia de Studii Economice din Moldova
  • Importanţa scepticismului profesional în auditul internDiana Vasilescu, Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP
  • Scutirea de impozit a profitului reinvestit – facilitate sau povară pentru societăţile comerciale?Andreea Ioana Mitroi, Vulpoi & Toader Management SRL
  • Evaluarea intenţiei şi capacităţii formularului D088 de a reduce evaziunea fiscală din domeniul TVAGeorge Bogdan Stana, Eugeniu Ţurlea Academia de Studii Economice din Bucureşti
  • Profesia de auditor financiar în România: dezvoltare, factori de influență și indicatori cheie – Marina Oprea, GSR Accounting Expertise SRL, Elena Nechita, GSR Accounting Expertise SRL, Claudia Florea, Curtea de Conturi a României

Pregătire profesională

  • Tratamente contabile aplicabile investiţiilor imobiliare Ovidiu Bunget, Alin Dumitrescu, Universitatea de Vest din Timişoara, Maria Şolop, Societatea FlagMAN-D SRL, Chişinău, Republica Moldova

 

Provocări și tendinţe internaţionale

  • IFRS 9: Modificările privind clasificarea şi deprecierea instrumentelor financiare şi impactul asupra entităţilor raportoareVitalie Corniciuc, KPMG, Republica Moldova