Practici de Audit nr. 4 (20)/2016

Interviu

  • CAFR este un model pentru alte organisme profesionale din România – prof. univ. dr. Liliana Feleagă, decan al Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Idei, sugestii, experienţe

  • Independenţa şi obiectivitatea auditorului şi ale echipei de audit. Riscul de familiaritate Silviu Agache, CAFR
  • Noutăţi aduse prin normele metodologice de aplicare ale noului pachet legislativ privind achiziţiile publiceBogdan Puşcaş, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
  • Importanţa înfiinţării Comitetului de lucru pentru stagiari în contextul reformei programului de calificare al CAFRRadu Prodan, Alina Domnişor, CAFR
  • Tratamentul contabil al combinărilor de entităţi conform IFRS 3 Lilia Grigoroi, Liliana Lazari, Academia de Studii Economice a Moldovei
  • Accesarea fondurilor nerambursabile în regiunea Vest – o abordare contabilă şi juridică – Alin-Constantin Dumitrescu, Ioana Adas, Universitatea de Vest din Timişoara

Provocări și tendinţe internaţionale

  • Implementarea reformei în audit în Uniunea EuropeanăMădălina Dumitru, Academia de Studii Economice din Bucureşti