Practici de Audit nr. 1 (21)/2017
Sumar

Interviu

  • Avantajele de a fi membru într-o asociaţie internaţională şi în una locală – recunoaşterea calificării şi dreptul de practică sunt esenţiale pentru orice profesionistAndreia Stanciu, director ACCA România – Bulgaria – Republica Moldova

Idei, sugestii, experienţe

  • Câteva consideraţii despre munca auditorilor interni Ionela Corina Chersan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
  • Consideraţii privind managementul integrat al riscului Emilia Vasile, Ion Croitoru,  Universitatea „Athenaeum”, Bucureşti
  • Analiza bazei legale a programelor de cercetare finanţate de Uniunea europeană pentru perioada 2007-2020 din perspectiva audituluiAlexandru Bocean, Agenţia Executivă a Consiliului European de Cercetare, Bruxelles, Belgia
  • Facilităţi fiscale pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare Simona Stănculescu Academia de Studii Economice, Bucureşti
  • Modificările fiscale actuale şi impactul asupra comportamentului profesionistului contabil – Flavius-Andrei Guinea, Academia de Studii Economice, Bucureşti