Echivalarea programului de pregătire profesională pentru auditorii financiari, membrii ACCA
În data de 11.04.2008 a fost semnat Memorandumul de înţelegere între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Asociaţia Contabililor Autorizaţi (ACCA), în domeniul pregătirii profesionale continue şi care intră in vigoare începând cu anul 2008.

Potrivit acestui memorandum membrii comuni care aleg să urmeze schema de pregătire profesională continuă a ACCA obţin în mod automat credit pentru cerinţele de pregătire profesională obligatorie ale CAFR.

Totodată, membrii comuni care aleg să urmeze pregătirea profesională obligatorie a CAFR vor avea dreptul să înregistreze toate orele pe care le parcurg la cursul (cursurile) de pregătire ale CAFR ca şi contribuţie la cerinţa de pregătire profesională continuă verificabilă a ACCA.

 Echivalarea se va realiza potrivit prevederilor memorandumului mai sus menţionat.