Practici de Audit nr. 3 (27)/2018

Practici de Audit

Sumar nr. 3 (27) / 2018

 

  • Interviu

În dialog cu Adrian Vascu, preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România


  • Idei, sugestii, experienţe

- Ce trebuie să reţină reprezentanţii profesiei la nivel european din studiul global privind firmele mici şi mijlocii, realizat de IFAC în 2018? - Paul Thompson,  Director, Federaţia Europeană a Contabililor şi Auditorilor (EFAA) pentru IMM-uri

- Auditul intern Limitele raţionamentului profesional în managementul riscurilor -  Mugur Şerban, CAFR , Cătălina Caragea, auditor intern

- Persuasiunea ca scop al comunicării – Anca Ţiura, CAFR

 

  • Rubrica juridică

· Noutăţi legislative  -  Daniela Ştefănuţ, Flavia Tudor Cioriceanu, CAFR


  • Provocări şi tendinţe internaţionale
- Răspunsul Accountancy Europe la Raportul de consultare privind bunele practici pentru comitetele de audit în susţinerea calităţii auditului emis de IOSCO - Accountancy Europe