C.C.I.R.
 

Protocol de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a semnat, în luna mai, un protocol de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), cu scopul de a promova în comun unele măsuri şi acţiuni menite să contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri, la întărirea şi credibilizarea activităţii entităţilor economice, care reprezintă o piaţă importantă pentru activitatea de audit financiar.
CAFR şi CCIR au convenit să colaboreze în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ privind activitatea financiar-contabilă şi de audit.
Protocolul prevede, de asemenea, organizarea în comun, de cursuri de pregătire şi educaţie profesională, ca şi realizarea, în parteneriat, de manifestări profesionale – seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri pentru informarea comunităţii de afaceri asupra rolului activităţii de audit financiar.
Activităţile celor două instituţii vor fi mediatizate prin publicaţii şi prin alte mijloace de informare proprii.

Protocol CAFR - CCIR