C.C.I.B.
 

Protocol de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti

În luna mai a.c., Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti (CCIB) au încheiat un protocol de colaborare în vederea promovării şi realizării obiectivelor comune în domeniul informării şi pregătirii profesionale a oamenilor de afaceri şi a auditorilor financiari.
Cele două organizaţii vor realiza, pe bază de parteneriat, acţiuni comune care să contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri şi să sprijine preluarea bunelor practici şi a reglementărilor europene în domeniu, adaptarea şi implementarea lor în România.
În acest sens, reprezentanţi ai CAFR vor fi invitaţi să participe la manifestările organizate de CCIB, unde oamenii de afaceri vor fi informaţi în privinţa rolului şi importanţei auditului financiar. La rândul său, CAFR va invita la manifestările sale ştiinţifice  reprezentanţi ai CCIB pentru a expune problemele specifice zonei economice.
CAFR şi CCIB vor identifica şi promova măsuri menite să contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri şi modalităţi de sprijinire a activităţilor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari.  

Protocol CAFR - CCIB