Publicații
În anul 2012, CAFR in colaborare cu ICAS, a publicat  “Ghidul pentru un audit de calitate” pentru asistenta în elaborarea si documentarea procedurilor de audit de catre membrii CAFR, în vederea conformității cu Standardele internaționale de Audit (ISA).
Ghidul are menirea de a sprijini membrii CAFR în ducerea la îndeplinire a misiunilor de audit derulate. Procedurile din Ghid înglobează principiile cheie ale ISA-urilor, permițând auditorilor financiari o abordare a auditului adecvată circumstanțelor specifice misiunii de audit.
Întrucât Ghidul a fost conceput şi prezentat într-o manieră verificată şi testată, se poate aprecia că utilizatorii vor dispune de un dosar structurat, conform necesităţilor practice. Cu o precizare: ordinea în care este întocmit dosarul nu respectă Cuprinsul. Aşadar, utilizatorii vor trebui, mai întâi, să ia în considerare secţiunea de planificare a dosarului şi să finalizeze acea secţiune înainte de a începe munca de audit pe teren. După cum se cunoaşte, secţiunea de planificare este deosebit de importantă, deoarece aceasta identifică riscul şi pragul de semnificaţie, furnizează unele liste de verificare a aspectelor care sunt, de obicei, anticipate şi se asigură un mijloc de consemnare a procesului de planificare. Desigur, atunci când începe munca de teren, secţiunile rămase (cu excepţia secţiunii A) pot fi finalizate, unele pe rând şi altele simultan. Ordinea în care aceste secţiuni sunt finalizate va fi determinată în funcţie de specificul fiecărei misiuni de audit. Finalizarea unui dosar de audit se realizează cu atenţia cuvenită, luând în considerare importanţa acestei etape în procesul de audit

Principalele norme și proceduri ale Departamentului de Monitorizare, Control și Competență Profesională sunt:
•    Hotărârea Consiliului CAFR nr. 18/10.03.2016 privind Normele privind revizuirea calității activităţii de audit financiar și a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari.
•    Hotărârea Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și combatere a spalarii banilor și a finantarii terorismului, conform prevederilor din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării terorismului, republicată, și cu modificările ulterioare.