Registrul CAFR - Camera Auditorilor Financiari din România - CAFR
Informare
Începând cu data de 15.07.2018 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar este autoritatea responsabilă cu întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit.
Pentru mai multe informatii cu privire la Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit vă rugăm sa accesați site-ul ASPAAS aici.
În ceea ce privește Registrul membrilor CAFR, va informăm că acesta va putea fi vizualizat în spațiul dvs. privat.