Cum devin stagiar?
Pentru atribuirea calității de auditor financiar, cadrul legal este Ordonanța de Urgență nr. 75/1999 a Guvernului României privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și Regulamentul de organizare şi funcționarea a Camerei Auditorilor din România.

Persoanele fizice, pentru a obține calitatea de auditori financiari și membri ai Camerei, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  • Să fie licențiate ale unei facultăți cu profil economic sau ale unei alte facultăți și au urmat un program de pregătire suplimentara cu profil economic (potrivit normelor emise de Cameră, privind programele de pregătire suplimentară acceptate de CAFR);
  • Să aibă vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani;
  • Să promoveze testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
  • Să efectueze un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar;
  • Să satisfacă pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar;
  • Să promoveze examenul de competenta profesionala, organizat la sfârșitul perioadei de stagiu.