Alte publicaþiiSUBIECTE PROPUSE LA EXAMENUL DE COMPETENTA PROFESIONALA ÎN SESIUNEA NOIEMBRIE 2015

  • Preţ: 50 leiSUBIECTE PROPUSE LA EXAMENUL DE COMPETENTA PROFESIONALA ÎN SESIUNEA NOIEMBRIE 2016

  • Preţ: 50 leiManualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, Ediția 2015

  • Preţ: Volumul I + Volumul II + Volumul III - 135 lei

Cele 3 volume ale Manualului sunt disponibile și în varianta electronică (stick USB)

  • Preț: 75 leiManualul Codului Etic al Profesioniștilor Contabili, Ediția 2015

  • Preţ: 30 lei

Manualul este disponibil și in variantă electronică (stick USB)

  • Preț: 40 leiManualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, Ediția 2014 - vol. I
Preţ: Volumul I + Volumul II + Volumul III - 95 leiManualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, Ediția 2014 - vol. II
Preţ: Volumul I + Volumul II + Volumul III - 95 leiManualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, Ediția 2014 - vol. III
Preţ: Volumul I + Volumul II + Volumul III - 95 leiGhidul privind Implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern
Preţ: 25 leiManualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe - vol. I
Preţ: Volumul I + Volumul II - 70 leiManualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe - vol. II
Preţ: Volumul I + Volumul II - 70 lei"Codul etic al profesioniştilor contabili"
Preţ: 12 lei"Ghid pentru un audit de calitate"
Preţ: 30 lei"Ghidul de utilizare a ISA-urilor in auditarea intreprinderilor mici si mijlocii"
Preţ: 30 lei - stoc epuizat"Manual de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate. Audit Financiar 2009"
Preţ: 45 lei - stoc epuizat"Ghid privind unele reglementări ale profesiei de auditor", ediţia a V-a, revizuită şi completată
Preţ: 30 leiAl doilea Congres al Camerei Auditorilor Financiari din România – "Naţional şi internaţional în activitatea de audit financiar. Auditorii financiari şi criza economică globală"
Preţ: 40 lei"Auditorii financiari români – un deceniu în slujba interesului public"
Preţ: 100 lei"Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică. Audit Financiar 2008", vol. I
Preţ: 140 lei"Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică. Audit Financiar 2008", vol. II
Preţ: 140 leiConferinţa internaţională – "Auditorul transfrontalier – profesionalism şi independenţă"
Preţ: 18 leiPrimul Congres al Camerei Auditorilor Financiari din România – "Noutăţi şi tendinţe în practica europeană a auditului financiar"
Preţ: 8 lei

Cărţile pot fi procurate de la sediul CAFR, sau pot fi comandate pe e-mail la adresa cafr@cafr.ro, ori la numărul de fax: +4031.433.59.40.