A.N.E.V.A.R.

Cu ocazia "Zilei Auditorului Financiar din România" desfăşurată la Timişoara în 24 octombrie 2009 s-a semnat, de ambele părţi, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, Protocolul privind cooperarea în domeniul recunoaşterii cursurilor de pregătire profesională între Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) şi Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (A.N.E.V.A.R.).

Protocol CAFR - ANEVAR