Protocol privind cooperarea în domeniul organizării şi monitorizării stagiului de pregătire practică
La data de 17 mai 2010 a fost semnat Protocolul privind cooperarea în domeniul organizării și monitorizării stagiului de pregătire practică dintre Camera Auditorilor Financiari din România și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ce are în vedere facilitarea susținerii testului de acces la stagiu și a pregătirii profesionale pentru stagiarii CAFR şi CECCAR.  Protocolul are ca obiect recunoașterea de către CAFR a stagiului de pregătire practică a stagiarilor CECCAR, respectiv recunoașterea de către CECCAR a stagiului de pregătire practică a stagiarilor CAFR.


ANUNȚ: Prevederile Protocolului privind cooperarea în domeniul organizării și monitorizării stagiului se aplica doar persoanelor care au susținut testul de acces la stagiu/examenul de admitere la stagiu, nu și celor care și-au echivalat testul/examenul prin finalizarea unui program de master.