Inscriere la stagiu

Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil şi candidaţii care au echivalat testul de acces la stagiu conform unui protocol încheiat de Cameră, trebuie să se înscrie ca stagiari în activitatea de audit financiar la Cameră în perioadele:  

 - aprilie-mai a anului în care au susţinut testul de acces la stagiu;

 - aprilie-mai a anului în curs, dacă li s-a echivalat testul de acces la stagiu în perioada ianuarie-mai;

- aprilie-mai a anului următor, dacă li s-a echivalat testul de acces la stagiu în perioada iunie-decembrie.

Candidaţilor care nu solicită înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar în termenul prevăzut mai sus li se anulează testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea.

 În vederea înscrierii în anul I candidaţii care au promovat testul de acces la stagiu vor prezenta următoarele documente:

    cerere de înscriere (descarca aici)

    dovada achitării taxei pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar 250 Lei (plata se poate face prin banca: BCR, Sucursala Libertăţii; IBAN: RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, ING Bank; IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910,sau prin casierie la sediul CAFR).

*Pentru anul I de stagiu, cotizaţia fixă anuală este în sumă de 580 lei şi poate fi achitată în două transe: tranşa I, în valoare de 300 lei  până la 31 mai şi tranşa II în valoare de 280 lei, până la 30 septembrie.

 

În vederea înscrierii în anul I candidaţii care au echivalat testul de acces la stagiu vor prezenta următoarele documente:

    cerere de înscriere (descarca aici)

*Pentru anul I de stagiu, cotizaţia fixă anuală este în sumă de 580 lei şi poate fi achitată în două transe: tranşa I, în valoare de 300 lei  până la 31 mai şi tranşa II în valoare de 280 lei, până la 30 septembrie.

Documentele se prezintă la sediul CAFR la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari. Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va elibera pentru fiecare stagiar o legitimaţie a stagiarului în activitatea de audit financiar.

Documentele pot fi trimise şi prin poştă pe adresa Camerei, prin fax (+4031.433.59.40) sau prin mail (invatamant.admitere@cafr.ro), urmând ca stagiarul să îşi ridice ulterior legitimaţia. Înscrierea se va face numai în cazul primirii tuturor documentelor menţionate. În cazul în care nu se trimit toate documentele, sau se trimit parţial, înscriere nu va fi efectuată.

 Persoanele care potrivit Protocolului dintre CAFR si CECCAR, privind cooperarea în domeniul organizării şi monitorizării stagiului de pregătire practică doresc să efectueze stagiul in paralel la cele două organisme profesionale, începând cu anul II, vor menţiona pe cererea de înscriere acest lucru.

Program de lucru pentru înscrieri: luni – vineri între orele 09:00 – 15:00.