AFER

Din anul 2010, Camera Auditorilor Financiari din România este membră a Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, AFER - o organizaţie profesional – ştiinţifică, neguvernamentală, care dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din domeniul fundamental al ştiinţelor economice.

CAFR împărtăşeşte obiectivele acestei Asociaţii, precum dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din România, promovarea intereselor profesionale, ştiinţifice şi sociale ale comunităţii academice din domeniul economic şi armonizarea dezvoltării curriculare.

Educaţia şi pregătirea profesională au reprezentat şi continuă să reprezinte domenii cheie ale activităţii derulate de CAFR.