Finalizare anul I de stagiu, înscrierea in anul II
Finalizarea anului I de stagiu.

Cerinţe obligatorii pentru finalizarea anului I de stagiu:
  • prezenţa la cursul de pregatire profesionala aferent anului I de stagiu;
  • depunerea lucrării practice pentru semestrul al II-lea (descarcă conţinut);
  • lucrarea  practică - se depune astfel:  
- pe format de hartie - doar prima pagina cu viza indrumatorului de stagiu (semnatura, stampila, calificativ);
- pe format electronic (cd) - toata lucrarea practica.

Înscrierea în anul II de stagiu.

Cerinţe obligatorii pentru înscrierea în anul II de stagiu:
  • anul I finalizat (îndeplinirea condiţiilor de la punctul I de mai sus);
  • depunerea acceptului îndrumătorului de stagiu ales (descarcă formularul);
  • achitarea primei transe a cotizatiei fixe anuale pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica pentru anul II (300 lei).
 
La înscrierea în anul II de stagiu, stagiarul va primi Caietul de practică, pe care îl va completa împreună cu îndrumătorul pe parcursul celor 2 ani de stagiu.

Înscrierile se fac numai personal sau prin delegat (împuternicire de mână). Înscrierile primite prin orice altă modalitate (poşta, curier etc.) nu vor fi luate în considerare.

Finalizarea anului I de stagiu si inscrierea in anul II se va face in perioada 1 aprilie - 31 mai

Program de lucru cu publicul: Sediul CAFR Bucuresti - de luni până vineri, între orele 9:00 - 15:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine telefonic sau prin e-mail la sediul CAFR Bucuresti (Click aici) sau la reprezentantele CAFR din Iaşi, Braşov, Cluj si Timisoara (Click aici).