Activitati stagiari, anul II si III de stagiu
Activitatea de stagiu în anul doi şi anul trei se desfăşoară sub îndrumarea unui auditor financiar activ.
In anul II, respectiv anul III de stagiu, stagiarul este obligat să:
- completeze caietul de practică şi să efectueze anual un minim de 25 de zile lucrătoare de experiență profesională, în fiecare din domeniile: contabilitate, audit și opționale;
- participe la cursurile de pregătire profesională organizate de către Cameră.

Finalizarea anului II, respectiv anului III de stagiu se va efectua în perioada aprilie - mai .
Pentru a finaliza anul II sau III de stagiu, stagiarul trebuie să prezinte în perioada aprilie-mai, la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, următoarele documente:
- caietul de practica completat pe anul respectiv de stagiu;
- raportul referitor la activitatea desfasurata pe parcursul anului respectiv, întocmit, semnat şi ştampilat de îndrumătorul de stagiu.

Dupa finalizarea anului III de stagiu, stagiarii au la dispozitie 3 ani pentru sustinerea si promovarea examenului de competenta profesionala. 
Pe perioada legala de sustinere a examenului, stagiarii au obligatia participarii la cursurile anuale de pregatire profesionala. 


Cotizaţia fixă anuală pentru monitorizarea activităţii de pregătire practică a membrilor stagiari este de  580 lei/an şi poate fi achitată în două tranşe:
• tranşa I - 300 lei, până la data de 31 mai a fiecărui an de stagiu;
• tranşa II - 280 lei, până la data de 30 septembrie a fiecărui an de stagiu.
De asemenea, cotizatia fixa anuala pentru mentinerea in registrul stagiarilor aflati in perioada legala de sustinere a examenului este de 480 le/an.


In cotizaţia fixă anuală este inclusa şi contravaloarea cursurilor obligatorii de pregătire profesională.

Program de lucru cu publicul: Sediul CAFR Bucuresti - de luni până vineri, între orele 9:00 - 15:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine telefonic sau prin e-mail la sediul CAFR Bucuresti (Click aici) sau la reprezentantele CAFR din Iaşi, Braşov, Cluj si Timisoara (Click aici).