Examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar - Camera Auditorilor Financiari din România - CAFR
Examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar: