Seminarul "Auditarea proiectelor co-finanţate din fonduri structurale”
ATENŢIE!

Numărul de locuri pentru participarea la acest seminar s-au epuizat!
Vă mulţumim pentru interesul acordat!Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) organizează la Bucureşti, în colaborare cu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), seminarul cu tema “Auditarea proiectelor co-finanţate din fonduri structurale”.

Seminarul va avea loc în perioada: 05.04.2012 – 06.04.2012.

Prezentările din cadrul acestui seminar vor fi susţinute de doamna Smaranda Ştreangă, Director Training Services, BDO şi domnul Răzvan Nan, Senior Manager, Financial Services, KPMG România.

Taxă de participare: nu se percep taxe de participare la seminar. CAFR, împreună cu ACCA, vor suporta toate costurile aferente organizării acestui eveniment, mai puţin cheltuielile de transport şi cazare ale participanţilor la seminar.

Participanţi: la seminar se pot înscrie auditori financiari activi, membri ai CAFR, care au toate obligaţiile achitate la zi. Vor participa primii 200 de auditori financiari, în ordinea datei înregistrării la CAFR a formularului de înscriere la seminar.

Tematica seminarului  (click aici pentru deschidere).

Persoanele care doresc să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere (click aici pentru deschidere) şi să-l transmită Camerei Auditorilor până la data de 09.03.2012, prin poştă, prin fax (+40 21 410 03 48)  sau prin e-mail (cafr@cafr.ro).

După finalizarea perioadei de înscriere, se vor afişa pe site-ul Camerei detalii privind locaţia şi programul seminarului. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 021/410.74.43 sau 0749.011.146.