Anunt privind cotizatia fixa a stagiarilor pentru anul 2016

Potrivit Hotărârii Consiliului Camerei nr. 35/24.04.2014,  cotizaţia fixă anuală pentru monitorizarea activităţii de pregătire practică a membrilor stagiari este de  580 lei/an şi poate fi achitată în două tranşe:
  • tranşa I - 300 lei, până la data de 31 mai a fiecărui an de stagiu;
  • tranşa II - 280 lei, până la data de 30 septembrie a fiecărui an de stagiu.
De asemenea, cotizaţia fixă anuală pentru menţinerea în registrul stagiarilor aflaţi în perioada legală de susţinere a examenului este de 480 lei/an.

Pentru mai multe detalii referitoare la cotizaţiile şi tarifele membrilor Camerei, vă rugăm să consultaţi Hotărârea nr. 35/24.04.2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii CAFR, persoane fizice si juridice şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiari, publicată pe site-ul Camerei sau să ne contactaţi la telefoanele: +4031.433.59.42, +0749,011,146 şi pe e-mail: cafr@cafr.roservicii.membri@cafr.ro, invatamant.admitere@cafr.ro.