Practici de Audit nr. 1/2012

PRACTICI DE AUDIT nr. 1/2012

(trimestrul I)


Sumar

Editorial

· Responsabilitatea auditorului financiar în faţa provocărilor crizei economice - Prof. univ. dr. Horia Neamţu

Interviu

· În dialog cu Michel de Wolf, preşedintele FIDEF: „Auditarea sectorului public – o armă redutabilă în combaterea crizei” Sorina Voica

Idei, sugestii, experienţe

· Cum să vă consolidaţi activitatea de consultanţă în afaceri. Trucuri de gestiune practică pentru cabinetele mici şi mijlocii – Stuart Black, Paul Thomson - IFAC

· Sfaturi utile privind noţiunea de fond comercial – Clemente Kiss

· Capcanele pragului de semnificaţie şi provocări ale evaluării riscurilor – dr. Daniel Botez

· De la „normele minimale de audit” la “Ghidul privind auditul calităţii”, un salt de concepţie în documentarea unui dosar de audit statutar/financiar  (I) – Adrian Popescu

· Auditul secţiunii „Conturile la bănci şi numerarul disponibil”:Poate auditorul financiar să obţină asigurare asupra mişcărilor de numerar? – Smaranda Ştreangă

· Clienţii incerţi, între provizionul fiscal şi ajustările de valoare contabile – Alexandru Coracioni

 Provocări şi tendinţe europene

· Caracteristici ale reformei europene pentru deschiderea pieţei de audit – Monica Bizon

Controverse şi soluţii

· Proiecte cu finanţare  europeană – Ana Dincă, Carmen Mataragiu

Pregătire profesională

· Cerinţe ale etapei de finalizare a auditului – Lisa Weaver

Rubrica stagiarului

· Cinci paşi pentru a deveni  auditor financiar – Alice Petcu

Juridic

· Răspunderea disciplinară a auditorilor financiari – Daniela Ştefănuţ

Dialog
           · Întrebări şi răspunsuri