Practici de Audit nr. 2/2012

PRACTICI DE AUDIT nr. 2/2012

(trimestrul II)

 

Sumar

 

Editorial

· Onorariile - prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele CAFR

Interviu

· În dialog cu Roger Acton, director ACCA: Aşteptările faţă de auditori? Să fie inovatori, să poată oferi informaţii şi opinii privind „modelul de afaceri ”Cristiana Rus

Evaluări

· Auditul financiar - o profesie deschisă şi dinamică – prof. univ. dr. Gheorghe Popescu, şeful Departamentului servicii pentru membri, CAFR

Idei, sugestii, experienţe

· Intervievarea – oportunitate pentru proiectarea procedurilor de audit legate de achiziţiile de bunuri şi servicii – Ion Smedoiu, Fiscal Smart Consulting SRL

· De la „Normele minimale de audit” la “Ghidul privind auditul calităţii”, un salt de concepţie în documentarea unui dosar de audit statutar/financiar (II) – Adrian Popescu, formator acreditat CAFR şi CNFPA

· Studiu de caz: Auditarea imobilizărilor corporale (I) – Ana Dincă, Florin Epure, Teodora Bălăşică, S.C. Audit One

Dezbatere profesională

· În actualitate, reforma auditului financiar

-       Propunerile Comisiei Europene în vederea reformei cadrului juridic al auditului legal (Raluca Painter)

-       Poziţii în Parlamentul european (Sebastian Valentin Bodu, europarlamentar)

-       Abordarea Institutului britanic ICAEW (Martin Manuzi, director regional pentru Europa al ICAEW)

-       Punctul de vedere al CAFR (prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele CAFR)

Provocări şi tendinţe europene

· Pachetul de consolidare emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) – Monica Bizon, Ministerul Finanţelor Publice    

Rubrica stagiarului

· Itinerar pe drumul celor trei ani de pregătire practică – Alice Petcu,  director executiv adjunct CAFR

Juridic

· Limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari – Daniela Ştefănuţ, consilier juridic CAFR