Practici de Audit nr. 3/2012

PRACTICI DE AUDIT nr. 3/2012
(trimestrul III)

Sumar


Editorial
· Reforma auditului şi auditul… reformei - prof. univ. dr. Horia Neamţu

Interviu
· În dialog cu Dimitry A. Yakovenko, preşedintele Institutului Naţional al Profesioniştilor Contabili, Managerilor Financiari şi Economiştilor din Samara, Federaţia Rusă: „Avem ce învăţa din experienţa auditorilor români, acţionăm pentru lărgirea relaţiilor noastre profesionale, prieteneşti” – Cristiana Rus

Idei, sugestii, experienţe

· ACCA propune: un instrument online de evaluare a „rezistenţei la risc” a companiilor

· Tratamentul contabil al activelor specifice activităţilor agricole – Elena Iordache, Marilena Gughea, MFP

· Studiu de caz - Auditarea imobilizărilor corporale (II) – Ana Dincă, Florin Epure, Teodora Bălăşică, S.C. Audit One

· De la „normele minimale de audit” la “Ghidul privind auditul calităţii”, un salt de concepţie în documentarea unui dosar de audit statutar/financiar (III) – Adrian Popescu, CAFR

· Experienţe şi sugestii privind documentarea auditului fondurilor structurale (I)  – Daniel Botez

 Provocări şi tendinţe internaţionale

· Conferinţa FIDEF de la Bucureşti: Formarea iniţială şi continuă în domeniul contabilităţii, auditului şi fiscalităţii

· Consecvenţă şi comparabilitate pentru evaluările efectuate la valoare justă, obiective asigurate din 2013 – Monica Bizon

Controverse şi soluţii

· IFRS cuceresc America  – Clemente Kiss, KPMG

Rubrica stagiarului

· Metode de eşantionare în audit – Steve Collings, ACCA

Juridic

· Răspunderea penală a auditorilor financiari – Daniela Ştefănuţ, CAFR