Practici de Audit nr. 4/2012

PRACTICI DE AUDIT nr. 4/2012
(trimestrul IV)

Sumar   Editorial
Competenţa, între performanţă şi erodare - prof. univ. dr. Horia Neamţu

   Interviu
• În dialog cu André Kilesse, vicepreşedinte FEE: Auditul financiar poate juca un rol cert în crearea unui climat de încredere în informaţiile financiare – Cristiana Rus
• Richard Chambers, preşedinte şi CEO al Institutului Auditorilor Interni din SUA: O funcţie de audit intern puternică poate oferi mai multă încredere şi sprijin eficient auditorilor externi – Cristiana Rus

   Idei, sugestii, experienţe
Auditarea proiectelor europene – de la teorie la practică - Mirela Şerban, R&M Audit
Experienţe şi sugestii privind documentarea auditării fondurilor structurale (II) – Daniel Botez
Îmbunătăţiri ce se propun a fi aduse raportului de audit – Aura Giurcăneanu, Clemente Kiss, KPMG România
Servicii conexe auditului („assurance”) – Simona Stavrositu, KPMG România
• IAASB: Scepticismul profesional într-un audit al situaţiilor financiare – întrebări şi răspunsuri
Auditorul financiar şi preţurile de transfer – Alexandru Coracioni, Altrix Consulting
Evaluarea şi îmbunătăţirea controlului intern în cadrul organizaţiilor – Vincent Tophoff, IFAC

   Provocări şi tendinţe internaţionale
Propuneri europene de modernizare a directivelor contabile – Monica Bizon, MFP
Un document IFAC de poziţie politică axat pe definiţia interesului public – Adriana Spiridon, CAFR

   Rubrica stagiarului
Ghid privind completarea caietului de practică al stagiarului în activitatea de audit financiar  – Alice Petcu, CAFR