Despre CSIPPC

          Componenţa Consiliului Superior al CSIPPC
 
Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative a fost publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 257, din 9 mai 2013.


Membrii Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile sunt reprezentanţii desemnaţi de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiarã, de Ministerul Justiţiei, precum şi de Camera Auditorilor Financiari din România şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.


Consiliul superior este format din 7 membri şi are urmãtoarea componenţã:
(i) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice;
(ii) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei;
(iii) un reprezentant al Bãncii Naţionale a României, desemnat de guvernator;
(iv) un reprezentant al Autoritãţii de Supraveghere Financiarã, desemnat de preşedintele acesteia;
(v) preşedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(vi)preşedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;
(vii)preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României sau un reprezentant desemnat de acesta.
Cu excepţia reprezentantului Camerei şi a reprezentantului Corpului, toţi membriii Consiliului superior trebuie sã fie nepracticieni.