U.P.L.R.

UPLR

Camera Auditorilor Financiari din România este membru UPLR.

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă.
UPLR este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de Judecătorie.
Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociaţii de profesii liberale şi este deschisă aderării tuturor organizaţiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 140.000 membri ai organizaţiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu Statut de observator al Consiliul European al Profesiilor liberale – CEPLIS şi al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic şi Social din România, având Statutul de membru observator al acestui organism.
Asociaţiile membre ale UPLR (conform site-ului www.uplr.ro, accesat la data de 13.05.2015)
sunt:
1. Ordinul Arhitecţilor din România
2. Camera Auditorilor Financiari din România
3. Uniunea Naţională a Barourilor din România
4. Uniunea Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR
5. Colegiul Farmaciştilor din România
6. Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România
7. Colegiul Medicilor din România
8. Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
9. Ordinul Geodezilor din România
10. Asociaţia Consultanţilor în Management din România – AMCOR
11. Camera Consultanţilor Fiscali
12. Consiliul de Mediere
Funcţionarea Uniunii Profesiilor Liberale din România este asigurată de: Adunarea Generală, Biroul Executiv, preşedintele, cenzorii, comisiile.
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Uniunii Profesiilor Liberale din România şi este alcătuită din toţi membrii acesteia. Fiecare membru are dreptul la un vot.
Biroul Executiv este organul executiv al uniunii şi este format din trei membri care îndeplinesc funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte. Aceştia sunt reprezentanţi ai asociaţiilor membre care au obţinut în Adunarea generală, prin vot secret, în ordine descrescătoare, cel mai mare număr de voturi.
În prezent, componenţa Biroului Executiv al UPLR este următoarea:
1.Emilian RADU – preşedinte, reprezentând Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România;

2.Ec.Adrian VASCU – prim-vicepreşedinte, reprezentând Asociaţia Naţională a Evaluatorilor  Autorizaţi din România;

3.Dorin Valeriu BĂDULESCU – vicepreşedinte, reprezentând Consiliul de Mediere.