PRACTICI DE AUDIT nr. 1 (5) / 2013 (trimestrul I)

Sumar

Editorial
Calitate, monitorizare, supraveghere – prof. univ. dr. Horia Neamţu

Interviu
• În dialog cu Dean Westcott, preşedintele ACCA: Auditorii financiari sunt ochii şi urechile societăţii, în beneficiul afacerilor – Cristiana Rus

Idei, sugestii, experienţe
Provocări din perspectiva noilor cerinţe de raportare financiară în conformitate cu IFRS pentru entităţile ce tranzacţionează pe o piaţă reglementată – Smaranda Ştreangă, BDO Audit
Inspecţia calităţii situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – Clemente Kiss, Angela Manolache, KPMG România
Evaluarea pentru raportare financiară. Relaţia auditor financiar-evaluator autorizat – Filip Stoica, Elf Expert
Sesiune de întrebări şi răspunsuri despre auditul grupurilor de societăţi – Andy Pickles, The ExP Group
IAASB: Scepticismul profesional într-un audit al situaţiilor financiare – întrebări şi răspunsuri (II)
Sugestii privind documentarea secţiunii G din „Ghid pentru un audit de calitate”- „Stocul şi producţia în curs” – Daniel Botez, auditor financiar

Provocări şi tendinţe internaţionale
Evoluţii în domeniul adoptării standardelor internaţionale de audit în Uniunea Europeană – Adriana Spiridon, CAFR
Noutăţi în sfera Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară – Monica Bizon, MFP

Rubrica stagiarului
Relevanţa şi reprezentarea fidelă, caracteristici fundamentale ale informaţiilor financiare-modificări de fond în profesia contabilă – Ana Morariu, CAFR

Juridic
Principalele reglementări în domeniul auditului intern – Daniela Ştefănuţ, CAFR
Modificări de larg interes adoptate de Consiliul CAFR în anul 2012 – Daniela Ştefănuţ, CAFR