Revista Practici de Audit nr. 2 (6)/2013

Sumar

 

 

Editorial

Auditorul - „portret robot” cu perspective încurajatoare – prof. univ. dr. Horia Neamţu

 

Interviuri

• În dialog cu Henri Fortin, coordonatorul Centrului privind Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale: Provocările auditului financiar în contextul cerinţelor guvernanţei corporative

În dialog cu conf. univ. dr. Lilia Grigoroi, preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP): Preocupări intense pentru armonizarea legislaţiei contabilităţii şi auditului şi adoptarea acquis-ului comunitar

 

Idei, sugestii, experienţe

Aspecte privind principiul continuităţii activităţii în cadrul auditului situaţiilor financiare – Clemente Kiss, KPMG

Auditul fondurilor europene structurale, proceduri convenite – Alexandru Şuteu, auditor financiar

Soluţii privind organizarea controlului de calitate la cabinetele de audit mici şi mijlocii – Daniel Botez, auditor financiar

Aspecte privind contabilizarea impozitului pe profit, conform IAS 12 – Mirela Păunescu, auditor financiar

 

Provocări şi tendinţe internaţionale

În dezbatere europeană: Furnizarea de servicii non-audit clienţilor de audit – entităţi de interes public – Adriana Spiridon, CAFR

• Viitorul pieţei de audit: îngrijorări şi controverse la nivel european – Monica Bizon, MFP

 

Juridic

Atenţie, soseşte inspecţia! – Rodica Iacob, inspector CAFR