Practici de Audit nr. 4 (8)/2013

Sumar

 

 

Editorial

Buna reputaţie – averea cea mai de preţ a auditorului financiar – prof. univ. dr. Horia Neamţu

 

Interviu

• În dialog cu Arnold Schilder, preşedintele Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB): Relevanţa, credibilitatea și capacitatea de reacţie – provocările cheie pentru auditori în contextul crizei economice

 

Idei, sugestii, experienţe

Recunoaşterea fondului comercial negativ în situaţiile financiare – Elena Iordache, MFP

Cerinţe şi rezolvări privind auditarea aspectelor fiscale din raportările financiare – Mirela Şerban, R&M Audit

Evenimente adverse majore - aspecte contabile şi relevanţa auditului financiarAura Giurcăneanu, Clemente Kiss, KPMG

Eşantionarea în audit – unele aspecte practice  Alexandru Şuteu

Soluţii pentru sporirea calităţii şi eficienţei auditurilor entităţilor mici  Phil Cowperthwaite,  IFAC

 

Provocări şi tendinţe internaţionale

Noua Directivă contabilă pe înţelesul tuturor  Alexandra Lazăr, MFP

Comitetul de audit - o relaţie cheie în raportarea financiară şi în procesul de audit  Ana-Maria Lupu, CAFR

Acţiuni în sprijinul asociaţiilor profesionale din spaţiul cultural francofon  Michèle Cartier le Guérinel, FIDEF

IAASB – Raport asupra implementării ISA Clarificate  Cristiana Rus

 

Juridic

MODELUL contractului de prestări servicii pentru efectuarea unui audit statutar/financiar  Daniela Ştefănuţ, Alice Petcu, CAFR