Practici de Audit nr. 1 (9)/2014

Sumar

Editorial
Preţul moralităţii – prof. univ. dr. Horia Neamţu

Interviuri


• În dialog cu Vahid Novruzov, preşedintele Camerei Auditorilor din Republica Azerbaijan: Auditul trebuie să se autoevidenţieze drept cea mai eficientă metodă de reducere a riscului informaţional în management

• În dialog cu Alexandr RUF, preşedintele Colegiului Auditorilor din Rusia: Principalul criteriu pentru alegerea unui auditor nu trebuie să fie numai preţul, ci şi calitatea serviciilor prestate

Idei, sugestii, experienţe

• Cornel Iosif Kameniczki – S.C. C&C Count S.R.L.: „Particularităţile auditului financiar al proiectelor post-aderare, precizări şi comparaţii privind termenii de referinţă”

• Ana Dincă, Alina Galetan, Alexandru Stelea, S.C. Audit One: „Auditarea mediului/sistemului de control al clientului”

• Mircea Bozga, Ovidiu Sandu, PwC: „Cinci paşi în auditarea sistemelor informatice din cadrul auditului financiar”

• Alice Petcu, CAFR: „În sprijinul auditorilor şi stagiarilor (întrebări şi răspunsuri)”

Provocări şi tendinţe internaţionale

• FEE: „Selectarea auditorilor prin cele mai bune practici”

• Brian Bluhm, Phil Cowperthwaite,  IFAC: „Propunerile IAASB pentru îmbunătăţirea raportului de audit”

• Aura Giurcăneanu, Clemente Kiss, KPMG: „Aspecte relevante privind proiectul de revizuire a cadrului conceptual IASB”

• Adriana Spiridon, CAFR: „Aspecte ale supravegherii auditului în ţări europene”

Juridic

• Alice Petcu, CAFR: „Tipuri de exceptări pe care le poate acorda Camera Auditorilor Financiari din România”

• Daniela Ştefănuţ, CAFR: „Clarificări în noua variantă a Codului Etic IFAC”