CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ Ediţia a III –a 23 martie 2018
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR” Ediţia a III –a 23 martie 2018

Camera Auditorilor Financiari din România este partenerul Universității „Constantin Brâncoveanu” din Pitești și al Facultății de Finanțe - Contabilitate Pitești care organizeză Conferința științifică intitulată „Contabilitatea și Finanțele – Limbaje universale ale afacerilor” ediţia a III-a, în data de 23 martie 2018.
Conferinţa îşi propune să creeze un spaţiu de diseminare a rezultatelor cercetăriilor în domeniile contabilitate şi finanţe, dar şi în domenii interdisciplinare, de mare interes atât pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni, o platformă de dezbatere a problemelor şi provocărilor acestor domenii.

SECŢIUNILE CONFERINŢEI:
I. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Cristina GĂNESCU, cristina_ganescu@yahoo.com

II. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiar
Persoană de contact: Lect. univ. dr. Corina DUCU, corina_ducu@yahoo.com

III. Rolul și funcţiile finanţelor publice şi private
Persoană de contact: Lect. univ. dr. Niculina STĂNESCU, niculina.stanescu@yahoo.com

IV. Sustenabilitate și inovare pentru performanţă economică
Persoană de contact: Lect. univ. dr. Andreea GANGONE, andreeagangone@yahoo.com

DATE IMPORTANTE:
• Termen pentru transmiterea rezumatului (max. 200 de cuvinte): 12 martie 2018
• Notificarea acceptării/respingerii rezumatului: autorii vor fi informaţi în 1-3 zile
• Termen pentru transmiterea lucrărilor (redactate în română şi/sau engleză): 19 martie 2018
• Notificarea acceptării/respingerii lucrării: autorii vor fi informaţi în 3-4 zile
• Postarea pe site a programului Conferinței: 21 martie 2018
• Titlul lucrării, rezumatul și lucrarea se transmit pe adresa de email a persoanei de contact.
Lucrările vor putea fi prezentate oral, în cadrul fiecărei secţiuni, sau virtual, în cadrul unei sesiuni de prezentări virtuale. Autorii pot solicita responsabilului de secţiune înscrierea la sesiunea de prezentări virtuale, prin e-mail (se va transmite solicitarea în scris, alături de prezentarea Power Point sau prezentare video în format MP4).
OPORTUNITĂŢI DE PUBLICARE
REVISTA ECONOMIA CONTEMPORANĂ, indexată în RePEc, IDEAS, BASE, SCIPIO, OAJI; Editura Independenţa Economică, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti; ISSN 2537-4222, ISSN-L 2537-4222 (www.revec.ro).
REVISTA AUDIT FINANCIAR, indexată în RePEc, EBSCO, ProQuest, Cabell’s, Ulrich’s; ISSN 1583-5812, ISSN-L 1844-8801 (revista.cafr.ro).

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE SAU TAXĂ DE PUBLICARE!

Pentru a vizualiza toate informaţiile privind Conferinţa, puteţi consulta linkul: http://www.univcb.ro/java_script/uploaded/Prezentarea%20conferintei_AFISC%202018_22.01.18.pdf